UWD
Gorke GmbH
 
Home O nas Prace Reference Kontakt
 
     
[Sanace starých záteží] [Stavba zarízení] [Know-how]
   

Firma UWD je specializovaná zvlášt na oblast zpetného zkapalnování vysoce viskózních odpadu z petrochemických a karbochemických výrob. Cílem je dosáhnout materiálového nebo energetického zužitkování odpadu.

V oblasti výzkumu a vývoje testujeme ruzné patentove chránené technologické kombinace až po velkoobjemové použití. Z nich zduraznujeme zejména technologii "BNA", která se zvlášt osvedcila práve na velkých akcích.

Ekologická technologie BNA se vyznacuje tím, že muže z úložišt nebo nádrží težit v kapalné forme vysoce viskózní materiály, které se nedají normálne cerpat.
Technologiee BNA se s výhodou využívá pro težbu a následnou úpravu techto látek:

  deutsch
 
english
 
français
 
cesky
  odpady z rafinerií minerálních oleju jako napr. kyselinové pryskyrice, olejové emulze a kaly
dehtové odpady až po vysoký podíl pevných látek.